Theo TS Đào Hoàng Tuấn, khi gia nhập AEC sẽ có một làn sóng đầu tư mới vào ASEAN, trong đó có Việt Nam. Thị trường tiêu thụ được mở rộng làm gia tăng lợi ích quy mô cho nhà đầu tư. Thị trường nguyên liệu sản xuất được mở rộng làm giảm chi phí sản xuất cho các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN làm tăng lòng tin của các nhà đầu tư vào thị trường Việt Nam. Theo đó, các nhà đầu tư nhận được nhiều ưu đãi nếu đầu tư vào 12 lĩnh vực ưu tiên phát triển của ASEAN. Đồng thời, các nhà đầu tư có thể dùng Việt Nam làm cơ sở sản xuất để thâm nhập thị trường TPP...

L. Hiệp