Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trương Văn Đoan, tính đến nay, cả nước có khoảng 9.500 dự án đầu tư nước ngoài được phép đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 98 tỷ USD. Trừ các dự án đã hết thời hạn hoạt động, hiện có 8.590 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký lên tới 83 tỷ USD.

Riêng năm 2007, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 20,3 tỷ USD, tăng gần 70% so với năm 2006, gần bằng mức đầu tư nước ngoài của 5 năm 2001-2005 và chiếm gần 20% tổng vốn đầu tư nước ngoài của 20 năm qua. Cho tới nay, đầu tư nước ngoài đã trải rộng ra 64 tỉnh, thành phố.

Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc thu hút 24 tỷ USD vốn đầu tư, chiếm 27% tổng số vốn đăng ký cả nước. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thu hút 44,87 tỷ USD, chiếm 54% tổng số vốn đăng ký của cả nước. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung thu hút được 8,6 tỷ USD, chiếm 6% số vốn đăng ký đầu tư của cả nước.

Đã có 82 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, trong đó, các nước và vùng lãnh thổ ở châu Á chiếm 69% tổng số vốn đăng ký, các nước thuộc châu Âu chiếm 24%, các nước châu Mỹ chiếm 5%.

Hiện đã có 15 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vốn đăng ký trên 1 tỷ USD tại Việt Nam. Đứng đầu trong số này là Hàn Quốc với số vốn đăng ký là 13 tỷ USD, thứ 2 là Singapore đạt 10,7 tỷ USD, thứ 3 là lãnh thổ Đài Loan đạt 10,5 tỷ USD, tiếp theo là Nhật Bản với 9 tỷ USD, nước Anh với 8 tỷ USD

V.Nguyễn