Tuy thấp hơn mức tăng 6,1% của cùng kỳ năm trước nhưng đã có xu hướng tăng dần và mức tăng nhanh hơn so với năm 2012 do các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của Chính phủ đang dần phát huy tác dụng.

So với quý I, chỉ số sản xuất công nghiệp quý II năm nay cao hơn 1,5 điểm phần trăm, trong khi quý II năm 2012 chỉ tăng 0,4 điểm phần trăm.

Trong 6 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp khai khoáng tăng 1,9%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 4,2% cùng kỳ năm trước, chủ yếu do sản lượng than và dầu thô giảm. Sản lượng than đá khai thác sáu tháng ước tính đạt 22,1 triệu tấn, giảm 2,7% so với cùng kỳ và đạt 50,1% kế hoạch.

Đáng chú ý, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 6 tháng đã tăng 5,7% -cùng kỳ năm trước tăng 5,9%. Đây là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong toàn ngành công nghiệp, tuy chưa đạt mức tăng như cùng kỳ năm trước nhưng mức tăng quý II cao hơn 2,3 điểm phần trăm so với mức tăng quý I

Hải Châu