Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cơ quan này và Tập đoàn Samsung tại Việt Nam đã đạt được một số thỏa thuận chung trong việc phối hợp thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam. Samsung và VCCI sẽ cùng nhau lựa chọn các DN Việt làm đối tác cho Samsung, hỗ trợ các DN được lựa chọn sản xuất các linh kiện cho Samsung.

Trước mắt, DN Việt có thể lựa chọn là nhà sản xuất cho các linh kiện cấp 2 hoặc cấp 3 cho Samsung. Khi đã quen với việc này thì sẽ tiến hành hợp tác lên phân khúc cao hơn. DN Việt sẽ có thể học hỏi được các kinh nghiệp sản xuất, lựa chọn đối tác của Samsung. Samsung cũng sẽ phối hợp với VCCI xây dựng và thực hiện các đề án về đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.
H.T.