Tiếp đến, Quảng Nam tăng trưởng 34,8%; Hải Phòng tăng 14,8%; Đà Nẵng tăng 13,2%; Hải Dương tăng 10%; Bình Dương tăng 8,6%; Đồng Nai tăng 8%; Hà Nội tăng 7,4%; Cần Thơ tăng 7,3%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 6,8%.

Một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất 8 tháng tăng cao đó là sản xuất xe có động cơ tăng 30,1%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 40,2%; sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 20,6%... Các sản phẩm công nghiệp có tốc độ tăng cao hơn tốc độ tăng của toàn ngành: Ôtô tăng 59,2%; điện thoại di động tăng 58,1%; ti vi tăng 39,4%; giày, dép da tăng 24,7%; thép cán tăng 19,7%;…

V.H.