Theo Chi cục Hải quan cảng Cái Lân (Quảng Ninh) thì sau 5 ngày tổ chức triển khai Hệ thống quản lý tự động tại cảng biển (VASSCM) đã mang lại hiệu quả rõ rệt, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.
Chi cụ Hải quan cảng Cái Lân đang triển khai hệ thống VASSCM

Hệ thống VASSCM đã được ngành Hải quan triển khai thành công tại các Cục Hải quan TP Hải Phòng, Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh. Tại Quảng Ninh từ tháng 7-2017 đã xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai thực hiện hệ thống.

Sau một thời gian chạy thử, đến nay hệ thống đã được hoàn thiện kết nối và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 19-6. Ngày đầu thực hiện đã thực hiện làm thủ tục cho 567 container chuyển về Hải Phòng thuộc 2 tờ khai vận chuyển độc lập; 4 container thuộc 2 tờ khai loại hình tạm nhập.

Việc triển khai hệ thống VASSCM không chỉ có tác dụng rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa mà còn đáp ứng được yêu cầu cải cách, phát triển hiện đại hóa của ngành Hải quan, nâng cao năng lực cạnh tranh của cảng Cái Lân.  

Ngày 25-6 Chi cục Hải quan cảng Cái Lân tiếp tục thực hiện kết nối Hệ thống VASSCM đối với hàng hóa XNK tại cảng Quảng Ninh và Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan Hải quan.


Tuấn Hương