Sáng 29-5, tại Hà Nội, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) với sự hỗ trợ của Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) - thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) và Công bố Quy tắc hòa giải.

Ông Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch VIAC, phát biểu tại buổi lễ.

Ông Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch VIAC, nhấn mạnh nỗ lực của cơ quan này với tư cách là tổ chức giải quyết tránh chấp bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đã cung cấp các dịch vụ giải quyết tranh chấp chất lượng và hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như tích cực trong tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Nghị định 22/NĐ-CP về hoạt động hoà giải thương mại của Chính phủ.

Theo ông Huỳnh, VMC sẽ là một trong những tổ chức đầu tiên tại Việt Nam thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải theo Quy tắc Hòa giải VMC trên cơ sở của Nghị định 22/NĐ-CP.

Tại lễ ra mắt Trung tâm Hòa giải Việt Nam.

Tại sự kiện, đại diện VMC cũng đã trình bày nội dung cơ bản và các nguyên tắc của bộ Quy tắc Hòa giải của VMC, theo đó khẳng định bộ quy tắc này được xây dựng với sự hỗ trợ từ các chuyên gia hàng đầu của IFC thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới và đáp ứng đầy đủ các nguyên tắc của một thủ tục hòa giải điển hình trên thế giới.

“Bộ Quy tắc VMC cũng đã được góp ý chi tiết và kỹ lưỡng từ các chuyên gia về thủ tục tố tụng tại Việt Nam để đảm bảo thủ tục hòa giải của VMC tuân thủ khuôn khổ Nghị định 22/NĐ-CP về Hòa giải thương mại và có thể vận hành tốt trong thực tiễn tại Việt Nam”, đại diện VMC nhấn mạnh thêm.

Thiên Minh