Như vậy, có thể thấy giá xăng kỳ này đã chênh đến hơn gần 750 đồng so với kỳ trước. Do giá xăng dầu trên thị trường thế giới đã tăng liên tiếp vài phiên gần đây, quỹ bình ổn giá xăng dầu trong nước đã phải xả liên tục trong nhiều phiên điều hành. Tại phiên trước, giá xăng đã tăng 271 đồng/lít, quỹ bình ổn cũng xả thêm 300 đồng/lít.

Tại phiên điều hành này, liên bộ đã phải chi quỹ bình ổn nhiều hơn với mức 600 đồng/lít cho xăng khoáng và xăng E5 (kỳ trước 300 đồng/lít); dầu diesel 300 đồng/lít (kỳ trước 250 đồng/lít); dầu hỏa 400 đồng/lít (kỳ trước 200 đồng); dầu mazut 350 đồng/kg (kỳ trước 270 đồng/kg).

Mức trích lập quỹ bình ổn vẫn được giữ như hiện hành – 300 đồng/lít, trừ xăng E5.

Mức chênh lệch giá cơ sở được liên bộ tính toán

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng RON 92 tăng 434 đồng/lít, xăng E5 tăng 385 đồng/lít, dầu diesel 0.05S tăng 408 đồng/lít, dầu hỏa tăng 419 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 473 đồng/kg. 

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn 18.580 đồng/lít đối với xăng RON 92, 18.234 đồng/lít xăng E5, 15.019 đồng/lít dầu diesel 0.05S, 13.617 đồng/lít dầu hỏa, dầu mazut không cao hơn 12.382 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng đã chính thức tăng trở lại phiên thứ 2 liên tiếp sau 2 lần giảm nhẹ vào tháng 10.     

Vũ Hân