Trong đó, xuất khẩu thủy sản ước đạt 1,61 tỷ USD, tăng 35%; xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 1,47 tỷ USD, tăng 19,6% và xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 3,35 tỷ USD, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tăng mạnh nhất cà phê: Khối lượng xuất khẩu cà phê 3 tháng đầu năm ước đạt 601.000 tấn và 1,17 tỷ USD, tăng 24,8% về khối lượng và tăng 13,8% về giá trị so cùng kỳ năm 2013.

Ngược lại, xuất khẩu gạo trong ba tháng đầu năm giảm 14,9% về khối lượng, và giảm 10,4% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái

C.L.