Ngày 22-11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, qua công tác thanh tra về kinh tế- xã hội đã phát hiện 42 đơn vị sai phạm, với tổng số tiền sai phạm hơn 6,1 tỉ đồng; qua đó xử lý hành chính 4 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ với 3 đối tượng; thu hồi số tiền sai phạm trên. 

Cùng với đó, các đơn vị thanh tra chuyên ngành cũng triển khai 122 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, với 360 tổ chức, 915 cá nhân; phát hiện 250 cá nhân và 159 tổ chức có sai phạm. 

T.B.