Mới đây, Bộ TN&MT đã kiểm tra, xử phạt Công ty TNHH Thiên Tân 9 triệu đồng do có nhiều vi phạm như: Khai thác không có thiết kế mỏ, không tiến hành khảo sát quan trắc môi trường. Không thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường…

Bộ TN&MT cũng đã xử phạt Công ty TNHH Minh Hưng 10 triệu đồng do không có giám đốc điều hành mỏ theo quy định, không lập thẩm định phê duyệt và thực hiện khai thác đúng thiết kế mỏ đã được phê duyệt. Giám sát quan trắc môi trường không theo quy định, không thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường…

Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp vi phạm lĩnh vực trên vẫn chưa bị xử lý. Trong đó, nhiều nhất là các doanh nghiệp khai thác khoáng sản titan ở các vùng biển bãi ngang Quảng Trị. Ông Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Gio Mỹ (Gio Linh) cho biết, việc khai thác titan bừa bãi trên địa bàn đã gây ra những thảm họa lớn.

Đặc biệt, Công ty TNHH Hiếu Giang khai thác titan đã lâu nhưng không hoàn trả mặt bằng theo qui định, dẫn đến cái chết thương tâm của ông Nguyễn Văn Nông ở thôn Cẩm Phổ (Gio Mỹ). Thiết nghĩ, UBND các cấp và các ngành chức năng nên sớm có biện pháp xử lý nghiêm đối với hành vi bất chấp phép tắc của doanh nghiệp này, nhằm tránh những hậu quả không đáng có

Thanh Bình