Quảng Trị hiện có 30 doanh nghiệp (DN) Nhà nước; 4 DN với vốn đầu tư FDI; 621 công ty cổ phần, công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân; 120 chi nhánh và văn phòng đại diện. Tuy số lượng DN khá đông, nhưng thực tế năm 2005 mới chỉ nộp vào ngân sách trên địa bàn xấp xỉ 90 tỷ đồng, mới bằng xấp xỉ 1/4 tổng thu ngân sách trên địa bàn. Bởi vậy, khi xây dựng và triển khai chương trình này, tỉnh quyết tâm thực hiện 2 nội dung cơ bản: hỗ trợ DN nâng cao năng suất - chất lượng và hỗ trợ DN tham gia hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

Theo tính toán của tỉnh, tổng vốn hỗ trợ cho DN thực hiện chương trình này là 3 tỷ đồng; trong đó hỗ trợ nâng cao năng suất - chất lượng là 2,3 tỷ đồng (gồm 900 triệu đồng cho áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế, 500 triệu đồng tiết kiệm năng lượng và 900 triệu đồng cho đổi mới công nghệ), còn tổng vốn hỗ trợ cho hội nhập là 700 triệu đồng

Lê Dương