Kết quả kiểm tra mới nhất cho thấy, toàn tỉnh Quảng Ninh có 252 dự án chưa được giao đất, cho thuê đất, trong đó có 114 dự án chậm triển khai. Trước đó, UBND tỉnh đã có văn bản chấm dứt đầu tư đối với 93 dự án; 21dự án còn lại đang trong quá trình xem xét thu hồi. Bên cạnh đó, nhóm kém hiệu quả tiếp theo là 138 dự án chậm triển khai, tuy nhiên, so với điều kiện và quy định, đối tượng này đang được các địa phương khẩn trương đôn đốc thực hiện.

Cũng theo Sở TN-MT tỉnh, ngoài 36/65 dự án chậm tiến độ được đề nghị thu hồi còn có 29 dự án khác cũng chậm triển khai nhưng chưa thể thực hiện thu hồi. Lý do: một số dự án đã được phê duyệt quy hoạch, chậm triển khai các bước tiếp theo; một số dự án chưa đủ cơ sở thu hồi vì lỗi chậm tiến độ không thuộc nhà đầu tư. Như vậy, dù có quyết định chấm dứt, thu hồi hoặc đình chỉ hàng trăm dự án treo, dự án "ma" trên địa bàn tỉnh nhưng thực tế mới chỉ có 12 dự án với diện tích 185,9ha bị thu hồi vì vi phạm Luật đất đai.

Được biết UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các Sở KHĐT, TN-MT, Xây dựng tiếp tục rà soát cụ thể về các dự án chưa được giao đất; hoàn chỉnh lại báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát gửi UBND tỉnh trước ngày 10/7/2013. Sau thời điểm này, Quảng Ninh sẽ mạnh tay hơn nữa trong việc thu hồi các dự án treo, chậm tiến độ hoặc không hiệu quả

L.M.T.