Cụ thể, Quảng Ninh đã quy hoạch 44 CCN với diện tích 1.560,75ha nhưng mới thành lập được 12 cụm với diện tích 401,25ha, trong đó 8 cụm đã đi vào hoạt động, thu hút 57 dự án đầu tư và 6.974 việc làm, tỷ lệ lấp đầy khoảng 63%. Tuy vậy, tỉnh này đã phải điều chỉnh rút khỏi quy hoạch 31 CCN với tổng diện tích 1032,76ha, điều chỉnh giảm diện tích 7 cụm khác. 

Tỉnh Hà Tĩnh quy hoạch 25 CCN với diện tích 719,9ha; đã thành lập 11 cụm, phê duyệt quy hoạch chi tiết 16 cụm khác và đang triển khai đầu tư hạ tầng 14 cụm.

Hiện 11 CCN đã hoạt động thu hút 170 dự án, 2.700 lao động, lấp đầy 63%, tạo giá trị 2.400 tỷ đồng.

V.H.