Qua đó, xử phạt vi phạm số tiền 91,084 tỷ đồng, 1.670 m2 đất. Trong đó, lực lượng thanh tra kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 23,29 tỷ đồng, 1.670 m2 đất; giảm trừ quyết toán và giá trị xây lắp 63,678 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 56 tập thể và 110 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 01 vụ việc; xử lý vi phạm hành chính 4,118 tỷ đồng.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh còn tước 767 giấy phép lái xe, kiến nghị xử lý trách nhiệm 56 tập thể và 110 cá nhân. Từ nay đến cuối năm, lực lượng Thanh tra tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của dân 

Đ.H.