Các đoàn thanh tra đã kiến nghị thu hồi về kinh tế là 3.256 triệu đồng; kiến nghị hủy bỏ kết quả xét duyệt sai về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 105 trường hợp; xử lý hành chính 1.250 trường hợp; xử lý kỷ luật 31 cán bộ có sai phạm...

H.C.