Hiện, Phòng Cảnh sát đường thủy đã lập biên bản tạm giữ hàng hóa, phương tiện và tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật

D.H.