Ngày 7/4, Bộ NN&PTNT đã tổ chức họp trực tuyến để chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên lúa đông xuân. Theo Cục Bảo vệ thực vật, tại khu vực Bắc Trung Bộ ghi nhận diện tích lúa đông xuân nhiễm bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chỉ đạo tại cuộc họp ngày 7/4.

Trước tình hình này, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên lúa đông xuân tại các tỉnh phía Bắc hiện ở cấp độ rất cao. Lúa đông xuân đang trong giai đoạn làm đòng đến trổ bông, nhất là vùng Bắc Trung Bộ lúa có khả năng trổ bông tập trung trong tháng 4. Hiện tại đang là giai đoạn rất nhạy cảm, có tính quyết định tới thắng lợi của cả mùa vụ. 

Vì vậy, dù đang trong bối cảnh cách ly xã hội, dồn sức dập dịch COVID-19 nhưng Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các cơ quan chuyên môn tích cực thăm đồng, theo dõi sát sao diễn biến trên đồng ruộng để kịp thời cảnh báo, hỗ trợ nông dân dập dịch.

C.L.