Chiến lược marketing hướng tới phát triển các sản phẩm chất lượng dựa vào những lợi thế tự nhiên của 7 vùng du lịch và tập trung vào du lịch biển/bãi biển, du lịch văn hóa, du lịch dựa vào tài nguyên thiên nhiên (sinh thái). Chiến lược định hướng thị trường và sản phẩm du lịch quốc tế, định hướng thị trường và sản phẩm du lịch nội địa và sản phẩm du lịch. Trong đó, định hướng thị trường và sản phẩm quốc tế có nhóm thị trường ưu tiên (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Nga, Đông Nam Á, Australia và New Zealand), nhóm thị trường duy trì hoạt động marketing (Tây Âu, Bắc Âu, Bắc Mỹ), nhóm thị trường tiềm năng cần tập trung phát triển (Ấn Độ, Trung Đông). Dự kiến, Chiến lược tổ chức sơ kết vào cuối năm 2017 và tổng kết vào cuối năm 2020

Trân Trân