Theo các chuyên gia, phát triển bền vững ĐBSCL là vấn đề quan trọng, cần tập trung thực hiện, bảo đảm mục tiêu lâu dài. ĐBSCL cần có biện pháp quản lý, duy trì chất lượng nguồn nước, bảo đảm vệ sinh môi trường và phục vụ sản xuất nông nghiệp; thu xếp vốn đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông nội vùng; chú trọng các đường tỉnh lộ, cầu. 

Bên cạnh đó, chủ động xây dựng các điều kiện sống phù hợp kết hợp bảo vệ môi trường, tạo sinh kế và bảo đảm môi trường sống cho cộng đồng. 

Các cơ quan quốc tế quan tâm, sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong việc giảm thiểu bất lợi, phát huy tiềm năng và sự đóng góp của ĐBSCL vào nền kinh tế nói chung. 

Do vậy, cần có sự nghiên cứu đầy đủ, tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, kết hợp giữa thực tiễn và lý thuyết trong phát triển ĐBSCL.

Trân Trân