Trong đó: vi phạm về điều kiện kinh doanh 59 vụ; kinh doanh xăng dầu nhập lậu 1 vụ; vi phạm về niêm yết giá 7 vụ; vi phạm về chất lượng 7 vụ; vi phạm về đo lường 16 vụ; vi phạm khác 58 vụ; nhắc nhở 17 vụ.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 3,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện chuyên đề kiểm soát tạm nhập tái xuất xăng dầu, lực lượng Hải quan đã bắt giữ 1.740.965 lít xăng dầu các loại trong 8 tháng vừa qua

N. Phương