Vi pham nhiều nhất là hết hạn hoặc thiếu giấy phép kinh doanh; 398 vụ vi phạm về nhãn hàng hoá; 380 vụ vi phạm các quy định về giá, niêm yết giá; 381 vụ hàng cấm, hàng nhập lậu, 116 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ và 147 vụ vi phạm về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sau Tết Nguyên đán, lực lượng Quản lý thị trường vẫn tiếp tục kiểm tra, xử lý vi phạm hàng hóa trên thị trường

H.H.