Cán bộ Hải quan ứng dụng công nghệ phục vụ tận tình cho các doanh nghiệp (ảnh Hải quan)

Trong năm, có gần 7000 doanh nghiệp đến làm thủ tục tại các chi cục (tăng 3,2%) với gần 1,7 triệu tờ khai (tăng trên 6%), kim ngạch xuất nhập khẩu gần 50 tỷ USD (tăng hơn 9%) so với cùng kỳ năm 2019. 

Cục Hải quan Bình Dương đã thu nộp ngân sách nhà nước vượt chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao 15150 tỷ đồng là 15505 tỷ đồng (đạt 102%). 

Đặc biệt, về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, Cục Hải quan Bình Dương đã phát hiện hơn 1620 vụ việc vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính và truy thu hơn 95 tỷ đồng…

C.Bình