Bên cạnh đó, từ ngày 16/3/2015 đến 15/4/2015, hệ thống quản lý rủi ro đã kiểm tra sơ bộ 381.459 tờ khai, đạt tỷ lệ 54,96%. Trong đó, 262.192 tờ khai kiểm tra chi tiết hồ sơ, đạt tỷ lệ 37,78% và 50.400 tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa, đạt tỷ lệ 7,26%.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc triển khai Nghị quyết 101/NQ-CP của Chính phủ, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo lực lượng kiểm soát hải quan tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm vững diễn biến tình hình tại các địa bàn, nhất là các đường mòn, lối mở, các địa bàn xung yếu, đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Đồng thời, lực lượng kiểm soát hải quan cũng đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn, bắt giữ, xử lý kịp thời các hiện tượng, hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Phan Đức