Ngoài ra, Cục ATTP còn thu hồi giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP với thực phẩm chức năng (TPCN) Super Growth Height của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kiều Việt; thu hồi giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP với TPCN Thận Lực Phiến của Công ty cổ phần Dược phẩm Khang Đạt.

Cục ATTP cũng đã thu hồi giấy xác nhận nội dung quảng cáo của 2 sản phẩm TPCN Superior Fat Burner và Super Growth Height đã cấp cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kiều Việt; thông báo tạm dừng lưu thông hàng hóa của 6 lô sản phẩm thực phẩm bổ sung của 2 công ty vi phạm về ghi nhãn hàng hóa.

Dạ Miên