Ngày 15/7/2009, một số phương tiện truyền thông báo chí đã đăng công bố thông tin từ Cục ATVSTP - Bộ Y tế về chất lượng một số sản phẩm sữa thiếu lipit, trong đó có 3 loại sản phẩm của Vinamilk là sản phẩm sữa đặc có đường Ông Thọ, sữa bột Dielac Star Step 1 và sữa bột Vinamilk Dielac Mama do Chi cục ATVSTP Hải Phòng kiểm nghiệm.

Ngay khi nhận được thông tin phản ánh, Vinamilk đã cho kiểm nghiệm lại đúng lô sản phẩm mà Chi cục ATVSTP Hải Phòng đã kiểm nghiệm. Cho thấy kết quả kiểm nghiệm của Chi cục ATVSTP Hải Phòng khác biệt so với kết quả kiểm nghiệm của các cơ quan kiểm nghiệm khác như: Trung tâm kiểm định đo lường chất lượng khu vực 3 (Viện Dinh dưỡng quốc gia) và Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm (Sở Khoa học công nghệ TP.HCM).

Kết quả kiểm nghiệm của các đơn vị này cho thấy hàm lượng chất béo của các sản phẩm này đều đạt hoặc vượt các chỉ tiêu Vinamilk đã công bố. Cụ thể Sữa đặc có đường nhãn Ông Thọ (NSX: 11/01/09; HSD 11/01/10) hàm lượng chất béo công bố trên nhãn 9%, kết quả kiểm định của Trung tâm kiểm nghiệm VSATTP (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) là 9%, kết quả kiểm nghiệm định kỳ theo quy định của TT Dịch vụ phân tích thí nghiệm TP.HCM là 9,35%; Sữa bột Vinamilk Dielac Star Step 1 hộp 400g (NSX 12/0627, HSD12/06/09) hàm lượng chất béo công bố trên nhãn là 28%, kết quả kiểm định của Trung tâm kiểm nghiệm VSATTP (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) là 28,88%, kết quả kiểm nghiệm định kỳ theo quy định của TT Dịch vụ phân tích thí nghiệm TP.HCM là 28,98%; Sữa bột Dielac Mama hộp 400g (NSX 09/10/08, HSD 09/10/10) hàm lượng chất béo công bố trên nhãn là 15%, kết quả kiểm định của Trung tâm kiểm nghiệm VSATTP (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) là 15,4%, kết quả kiểm nghiệm định kỳ theo quy định của TT Dịch vụ phân tích thí nghiệm TPHCM là 15%.

Ngày 15/7, ông Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã có công văn gửi lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo Cục ATVSTP cho rằng: "Trước các thông tin kết quả kiểm tra chưa được kiểm chứng lại với doanh nghiệp mà đã thông tin cho phương tiện truyền thông, gây thiệt hại rất lớn cho doanh nghiệp. Vinamilk chính thức kiến nghị lãnh đạo Bộ Y tế, Cục ATVSTP có văn bản phản hồi thông tin báo chí và doanh nghiệp"

PV