Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao những kết quả mà Bộ Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng đã đạt được trong năm 2014, đặc biệt biểu dương ngành Thuế rất nỗ lực trong việc thu NSNN, thu vượt dự toán đã được Quốc hội, Chính phủ giao; công tác chống thất thu được tăng cường. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng con số này có ý nghĩa quan trọng, vì trong bối cảnh sản xuất kinh doanh những năm trước đây gặp khó khăn, Chính phủ phải giảm động viên thuế và thực hiện các giải pháp cứu doanh nghiệp, mà vẫn vượt dự toán và tăng hơn so với năm 2013. Đây là đà tiến, làm tiền đề cho năm 2015 và những năm tiếp theo khi chính sách giảm động viên tạo tích tụ tài chính cho doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động theo chiều sâu, góp phần nuôi dưỡng nguồn thu của ngành Thuế.

Trong cải cách thủ tục hành chính đi đôi với hiện đại hóa công tác thu, Tổng cục Thuế đã tham mưu, kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi nhiều văn bản pháp luật quản lý thuế, khiến số giờ làm thủ tục về thuế từ 537 giờ xuống còn 167 giờ/năm. Nhiệm vụ còn lại của ngành Thuế là phải giảm tiếp 45,5 giờ nữa. Ngoài ra, nhờ ứng dụng công nghệ thông tin mà đến nay đã có gần 95% số doanh nghiệp kê khai thuế điện tử.

Nhóm PV