Phóng viên (PV): Trong khi các DN kêu lỗ trong kinh doanh xăng dầu nhưng thực tế 6 tháng đầu năm, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết họ không những không lỗ mà còn lãi 200 tỷ đồng. Bộ Tài chính có ý kiến gì về vấn đề này?

Ông Nguyễn Tiến Thỏa (NTT): Con số 200 tỷ của Petrolimex là lãi từ kinh doanh tái xuất và kinh doanh xăng dầu nội địa. Cụ thể, trong kinh doanh xăng dầu có hai khoản, kinh doanh xăng dầu tạm nhập tái xuất lãi 392 tỷ, thế là kinh doanh xăng dầu nội địa lỗ trên 100 tỷ. Bù trừ giữa hai khoản này thì còn lãi trên 200 tỷ. Từ đây, mở rộng ra các DN khác cũng cần được hiểu rõ là DN kinh doanh xăng dầu không chỉ kinh doanh mỗi xăng dầu mà còn kinh doanh đa ngành nghề và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh là tổng hòa các loại hình kinh doanh để tính toán lỗ lãi.

PV: Tuy nhiên, khi giá đã giảm liên tục trong 2 tuần qua, nhưng các DN vẫn không đề xuất giảm giá xăng dầu. Đây có phải là điều bất thường và Liên bộ giải thích thế nào về điều này?

Ông NTT:  Đúng là đến giờ này chưa nhận được văn bản nào xin giảm giá xăng. Về phía DN, họ kinh doanh thì không bao giờ muốn giảm giá trong điều kiện còn bị lỗ so với giá nhập khẩu thế giới. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn nhận việc này nhiều lý do; thứ nhất để xin tăng giảm giá phải là 20 ngày nhưng đến bây giờ mới 14 ngày.

Chúng tôi là cơ quan quản lý cũng phải theo dõi và như thế, họ chưa đăng ký là đúng nhưng quyền của họ đăng ký giá nhưng đến thời điểm ngày 20/7 mà giá vẫn ở mức như thế này, nếu không đăng ký thì Bộ sẽ nhắc nhở.

PV: Xin cảm ơn ông!

L.T. (ghi)