Điều này cũng tương đồng với kết quả ước tính về hoạt động xuất khẩu mặt hàng này vừa được Tổng cục Thống kê công bố. Theo đó, mặt hàng dầu thô xuất khẩu trong tháng 1/2015 ước đạt 770.290 tấn, tổng trị giá 290 triệu USD. Như vậy, so với cùng kỳ tháng 1/2014, sản lượng dầu thô xuất khẩu vẫn tăng 46,6%, nhưng kim ngạch giảm mạnh tới 36,5%.

Tổng cục Thống kê phân tích, việc giá dầu tiếp tục giảm mạnh là nguyên nhân khiến tổng giá trị kim ngạch mặt hàng này sụt giảm, cụ thể, trong tháng 1/2015 giá xuất khẩu dầu thô tiếp tục giảm tới 21,1% so với tháng 12/2014.

L.Hiệp