Về mặt ngành nghề, các nhóm ngành công nghệ kĩ thuật cũng tiếp tục thu hút ngày càng nhiều ứng viên nữ, tăng 17% so với năm 2012. Bên cạnh đó, ngành công nghệ kĩ thuật cũng là nhóm ngành duy nhất có tỉ lệ hồ sơ ứng viên nữ tăng liên tục trong tháng đầu của các năm 2012, 2013 và 2014, khi thị trường nhân lực còn đang yên ắng.

Điều này cho thấy sức hút ngày càng cao của 2 ngành này đối với giới nữ... Chứng tỏ, ngày càng nhiều nữ giới ứng tuyển vào các công ty thuộc nhóm ngành công nghệ/kĩ thuật, vốn là “sân chơi” dành cho nam giới

H.T.