Các ngân hàng thương mại đều khẳng định nhu cầu ngoại tệ không tăng đột biến trong thời gian qua. Mặc dù Việt Nam vẫn còn nhập siêu song do được bù đắp từ các nguồn ngoại tệ khác như kiều hối, vốn đầu tư nước ngoài… nên ảnh hưởng đến tỷ giá không lớn. Cũng theo ông Huy, thị trường ngoại hối tương đối ổn định từ tháng 3 trở lại đây.

Các ngân hàng thương mại đã có lượng ngoại tệ dư thừa lớn để bán cho NHNN. Ngay từ đầu năm, các Bộ, ngành trong đó có NHNN đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm nhập siêu. Các biện pháp này đang phát huy tác dụng tích cực trong việc duy trì tỷ lệ nhập siêu trong vòng kiểm soát và bảo đảm cân bằng cán cân thanh toán

V.H