Cụ thể, cơ quan chức năng Australia đã kiểm tra công đoạn chiếu xạ tại 2 nhà máy của Việt Nam để xem xét cấp phép cho xoài, thanh long xuất sang quốc gia này.

Bên cạnh đó, Cục Bảo vệ thực vật cũng đang đàm phán với phía Nhật Bản để nối lại việc xuất khẩu thanh long, xoài. Thanh long cũng sẽ xuất khẩu vào New Zealand. Ngành Nông nghiệp đang hoàn tất những thủ tục đánh giá bước đầu để xuất khẩu măng cụt, mận sang Trung Quốc.

Ngoài ra, Cục Bảo vệ thực vật cũng đã gửi hồ sơ kiểm dịch của 4 loại hoa sang Ấn Độ để hoàn thiện thủ tục kiểm tra...

C.L.