Tại buổi họp báo ngày 10/2 do Hiệp hội Nhựa Việt Nam tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng, Luật Thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 1/1/2012, đến nay đã hơn 1 tháng đi vào cuộc sống nhưng các văn bản hướng dẫn thực thi luật chưa đầy đủ, rõ ràng, dẫn đến cách hiểu khác như giữa các doanh nghiệp (DN), người tiêu dùng (NTD) và cơ quan thi hành luật.

Ông Lê Quang Doanh - Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam cho biết, Hiệp hội đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ các hội viên. Sau khi tổng hợp, xem xét và tham khảo các thông tin, Hiệp hội khẩn thiết đề nghị các cơ quan hữu quan xem xét 3 kiến nghị: Tạm ngưng chưa thực hiện đánh thuế với các sản phẩm bao bì nhựa; Việc áp dụng Luật Thuế môi trường phải có lộ trình và mục tiêu sử dụng thuế cho việc bảo vệ môi trường; Hiệp hội Nhựa tham gia vào việc đóng góp hướng dẫn thực hiện Luật Thuế môi trường

T.H.