Tại lễ ký kết biên bản ngày 5-11. 

Đây là dự án nhằm tăng cường năng lực của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội và SGDCK thành phố Hồ Chí Minh trong hoạt động giám sát thị trường và các trung gian thị trường, quản lý hoạt động niêm yết và phát hành cổ phiếu, đồng thời tăng cường nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp về bảo vệ nhà đầu tư. 

Trong khuôn khổ dự án, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) sẽ hỗ trợ UBCKNN và hai SGDCK rà soát khuôn khổ quản lý giám sát, cung cấp tư vấn, triển khai các hoạt động nâng cao năng lực, cập nhật các hướng dẫn/sổ tay hoạt động nội bộ, và xem xét sửa đổi khung pháp lý liên quan. Dự án dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm 2019 và được triển khai trong 3 năm.

Trong những năm gần đây, giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng tăng cao nhanh chóng trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi tích cực theo định hướng kinh tế thị trường và khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ. 

Trong giai đoạn 2011-2015, Việt Nam đã cổ phần hóa 508 doanh nghiệp Nhà nước (DNNN). Trong giai đoạn tiếp theo đến năm 2020, tiến trình thoái vốn Nhà nước quyết liệt hơn đã được đưa vào kế hoạch và triển khai từng bước, trong đó có việc cổ phần hóa những tập đoàn, tổng công ty Nhà nước. 

Bên cạnh việc niêm yết cổ phiếu của các DNNN, thị trường cũng mong đợi sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp tư nhân được niêm yết và tham gia thị trường hơn nữa, qua đó giúp mở rộng hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa nguồn huy động vốn của các doanh nghiệp.

Dự án cũng được hình thành trong bối cảnh triển khai “Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2012-2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2012. Bản Chiến lược đưa ra tầm nhìn cụ thể nhằm thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam hội nhập với thị trường chứng khoán các nước Đông Nam Á và thế giới.

Tiên An