Viện trợ phát triển của Nhật Bản được thực hiện chủ yếu thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICa) dưới hai hình thức viện trợ không hoàn lại và ODA vốn vay. Trong đó, Nhật Bản đã thực hiện nhiều loại hình viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam với tổng kinh phí giá trị hơn 1,4 tỷ USD

H.T.