Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối sẽ được phân giao cho thương nhân trực tiếp sản xuất sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế. 

Mặt hàng trứng sẽ được giao cho thương nhân có giấy chứng nhận kinh doanh có nhu cầu nhập khẩu. 

Thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan muối sẽ được thực hiện theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để không ảnh hưởng đến tiêu thụ muối trong nước.

V.H.