Tính đến hết tháng 4/2015, lượng xuất khẩu dầu thô đạt 2,99 triệu tấn, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Do đơn giá bình quân giảm tới 49,7% nên trị giá xuất khẩu chỉ đạt 1,29 tỷ USD, giảm 42,4%.

Trong khi đó, lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong tháng là gần 1,08 triệu tấn, trị giá là 612 triệu USD, tăng 4% cả về lượng và trị giá so với tháng trước. Tính đến hết 4 tháng- 2015, tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước là 3,58 triệu tấn, tăng 22,5%. Đơn giá nhập khẩu bình quân giảm tới 41% so với cùng kỳ năm trước nên trị giá nhập khẩu là gần 2 tỷ USD, giảm 27,7% so với 4 tháng/2014.

Phan Đức