Sau khi phân tích các yêu cầu và chứng cứ do ông Ng. cung cấp, HĐXX đã tuyên bố bác toàn bộ 3 nội dung khởi kiện của nguyên đơn với lý do các yêu cầu này không có cơ sở hoặc đã hết thời hiệu khởi kiện. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc nguyên đơn phải đóng án phí dân sự với số tiền hơn 358 triệu đồng.

Theo nhận định của HĐXX, với yêu cầu thứ nhất của phía nguyên đơn đề nghị Tòa tuyên bố giao dịch ngày 24/12/2007 vô hiệu, buộc ACB phải trả cho ông 2.700 lượng vàng, ông sẽ trả lại cho ACB hơn 42 tỉ đồng. Theo phân tích của Tòa, nếu giao dịch là vô hiệu do nhầm lẫn dẫn đến việc ông Ng. bán khống 2.700 lượng vàng thì cũng chỉ bị thiệt hại khoảng 85 triệu đồng.

Tuy nhiên, giao dịch từ ngày 24/12/2007 mà tới ngày 5/10/2011, ông Ng. khởi kiện thì đã quá thời hiệu 2 năm kể từ ngày giao dịch thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự nên không được xem xét. Chính vì vậy, yêu cầu này của ông Ng đã bị tòa bác.

Tương tự, yêu cầu thứ hai của ông Ng. đề nghị Tòa tuyên bố giao dịch trong các ngày 27/3, 28/3/2008 và 1/4/2008 (bán 2.750 lượng) là vô hiệu, buộc ACB bồi thường 2.750 lượng vàng này cho ông cũng bị Tòa tuyên bác với lý do quá thời hiệu theo quy định là 2 năm kể từ ngày giao dịch.

Đối với yêu cầu còn lại của nguyên đơn, đề nghị Tòa buộc ACB bồi thường 3.000 lượng mà ACB tự ý bán từ tài khoản của ông Ng. sau khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với ông vào ngày 10/3/2008 cũng bị Tòa tuyên bác. Theo Tòa, việc ACB xử lý bán vàng của ông Ng. do tỉ lệ nợ của ông Ng. đã vượt quá hạn mức quy định nên việc làm của ACB là không có lỗi.

Sau phiên xử, trao đổi với phóng viên, ông Ng. cho biết sẽ kháng cáo vụ án lên cấp phúc thẩm

A. Huy