Theo đó, hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng; được miễn thuế nhập khẩu nếu là hàng tạm nhập khẩu. 

Để được mua hàng miễn thuế, người xuất, nhập cảnh phải xuất trình hộ chiếu, thẻ lên tàu bay - boarding pass (đối với từng hành khách xuất cảnh). 

Riêng người chờ xuất cảnh mua hàng tại cửa hàng miễn thuế trong nội thành và phải xuất trình hộ chiếu, vé đã đăng ký ngày xuất cảnh. 

Hàng hóa miễn thuế được nhận tại cửa khẩu xuất cảnh.

H.A.