Bộ Công thương cho biết, hiện nay sản phẩm sữa là một trong những mặt hàng có tốc độ tăng trưởng khá cao trong ngành thực phẩm ở Việt Nam.

Thị trường nguyên liệu và tiêu thụ sữa đa dạng và phong phú hơn. Tháng 7 sản lượng sữa bột ước đạt 5,6 nghìn tấn, tăng 8,2% so với tháng 7/2011. Tính chung 7 tháng, sản lượng sữa bột ước đạt 43,5 nghìn tấn, tăng 22,9% so với cùng kỳ

PV