Trong lĩnh vực bưu chính, điểm nhấn đáng chú ý là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đạt doanh thu 8.811 nghìn tỷ đồng, đóng góp ngân sách 375 tỷ đồng. Lĩnh vực viễn thông phát triển lành mạnh, mang lại dịch vụ ngày càng tốt cho xã hội. 

Dấu ấn đáng chú ý nhất là Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đạt tỷ suất lợi nhuận tới 49,35%, cao hơn cả Viettel (40,8%), trở thành một trong những doanh nghiệp nhà nước đóng góp nhiều nhất cho ngân sách nhà nước với 6.922 tỷ đồng.

H.T.