Theo đó, loại vàng mà SHB nhận giữ hộ cho khách hàng là vàng miếng có tiêu chuẩn chất lượng 999,9 của Công ty Vàng bạc đá quý SJC và còn nguyên niêm phong.

SHB nhận mức giữ hộ tối thiểu là 1 chỉ vàng và không hạn chế mức tối đa. Khách hàng có thể lựa chọn thời gian giữ hộ khác nhau: 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 11 tháng.

Dịch vụ này bước đầu được đưa vào triển khai tại Hội sở chính, Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh Hồ Chí Minh và Chi nhánh Phú Nhuận

PV