Để từng bước đưa du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang) phát triển tương xứng với tiềm năng lợi thế của địa phương, trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong cơ cấu khối dịch vụ, Vườn Quốc gia U Minh Thượng tập trung nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các hoạt động du lịch.

Ông Nguyễn Hoàng Chịa - Giám đốc Trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường (Vườn Quốc gia U Minh Thượng) cho biết, để từng bước nâng chất lượng hoạt động du lịch sinh thái kết hợp nghiên cứu khoa học, giáo dục, Vườn Quốc gia U Minh Thượng tập trung thực hiện nhiều nhóm giải pháp. 

Trước hết là hoạt động khám phá rừng tràm, giúp du khách tìm hiểu về nguồn gốc và đời sống cây tràm của Vườn Quốc gia U Minh Thượng; tìm hiểu và nghiên cứu sự phục hồi đa dạng sinh học và rừng tràm sau trận cháy rừng năm 2002, những khu rừng tràm phục hồi bằng tái sinh tự nhiên; tìm hiểu, tham quan các sinh cảnh rừng tràm; khám phá các sinh cảnh phân bố động vật rừng... 

Bên cạnh đó là khám phá đất than bùn U Minh. Vườn Quốc gia U Minh Thượng hiện là một trong số ít nơi còn tồn tại đất than bùn ở Nam Bộ và của Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Hoàng Chịa, Trung tâm cũng kết hợp hoạt động giáo dục truyền thống với tham quan cộng đồng dân cư địa phương. Trải qua hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Bộ Văn hóa đã công nhận Di tích lịch sử căn cứ U Minh Thượng ở huyện An Biên, An Minh và huyện Vĩnh Thuận. 

Với chức năng là mẫu chuẩn quốc gia về hệ sinh thái rừng tràm úng phèn trên đất than bùn, Vườn Quốc gia U Minh Thượng là nơi duy nhất ở Việt Nam có hệ sinh thái này. Đây là điều kiện thuận lợi để trung tâm kết hợp hoạt động du lịch với nghiên cứu khoa học.

Lê Sen