Được biết, hiện nay, mỗi năm Việt Nam đầu tư khoảng 2 triệu USD cho xúc tiến quảng bá du lịch. Đây là con số rất nhỏ so với vài chục triệu USD đầu tư cho xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam. Đầu năm 2019, Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch bắt đầu đi vào hoạt động và được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ “nút thắt” về vốn đầu tư cho xúc tiến, quảng bá du lịch của Việt Nam.

Đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (vốn điều lệ là 300 tỷ đồng), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch là đại diện chủ sở hữu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Quỹ vẫn chưa thực sự phát huy trong thực tế.

Trao đổi về vấn đề này, ông Ngô Minh Đức - đại diện Hội đồng tư vấn du lịch TAB cho biết, hiện tại, một số doanh nghiệp còn có ý tưởng mở quỹ hơn 60 tỷ đồng giúp quảng bá du lịch Việt Nam ra nước ngoài, nâng tầm ngành Du lịch để cạnh tranh với các nước trong khu vực. Việc thành lập Quỹ là bước tiến lớn giúp du lịch Việt Nam phát triển hơn nữa. Hội đồng kiến nghị cần nhanh chóng có cơ chế để quỹ du lịch hoạt động trong năm 2020 và hy vọng có hơn chục triệu USD/  năm để quảng bá du lịch trong nước.

Tuy nhiên, theo ông Lê Quang Tùng, mặc dù Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch là một trong những ưu tiên của Chính phủ nhưng mô hình của quỹ hoàn toàn mới và đặc thù. Quá trình xây dựng và vận hành quỹ gặp nhiều khó khăn, từ tổ chức bộ máy đến cơ chế vận hành. Hiện tại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn đang cố gắng phấn đấu đến năm 2020 sẽ cơ bản hoàn thiện cơ chế vận hành tổ chức bộ máy của Quỹ.

N.H