Thống kê cho thấy, Việt Nam đứng thứ 8 châu Á về hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. Năm 2011, tổng giá trị các thương vụ M & A là 4 tỉ USD, tăng trưởng ấn tượng so với con số 1,7 tỉ USD của năm 2010. Trong đó, trên 2,6 tỉ USD là các giao dịch liên quan tới yếu tố đầu tư nước ngoài. Trong quý 1/2012, giá trị các thương vụ M & A ở Việt Nam đã đạt 1,5 tỉ USD, trong tổng giá trị 92,4 tỉ USD của cả khu vực châu Á - Thái Bình Dương ( không gồm Nhật Bản).

Dự kiến tốc độ tăng trưởng của hoạt động này trong thời gian tới sẽ tiếp tục ở mức trên 30%. Các ngành thuộc lĩnh vực tài chính - ngân hàng, tiêu dùng và bất động sản tiếp tục là mục tiêu M&A. M & A sẽ trở thành một trong những kênh đầu tư tài chính hấp dẫn nhất cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài

Khánh Vy