Bà Châu bị phạt 50 triệu đồng do không báo cáo theo quy định trước khi thực hiện giao dịch. Cùng ngày, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt 150 triệu đồng đối với Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội do chưa quản lý tách bạch hoàn toàn tiền của khách hàng và tiền của công ty chứng khoán theo quy định
H.A.