Trước đó, đơn vị đã tiến hành kiểm tra đối với các tờ khai nhập khẩu mặt hàng quả lọc thận nhập khẩu của Công ty TNHH Dược phẩm Vy Gia, nhập khẩu từ năm 2009 đến năm 2013.

Kết quả, Chi cục Kiểm tra sau thông quan phát hiện Công ty TNHH Dược phẩm V.G. đã khai sai mã số tính thuế dẫn đến thuế tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp.

Sau khi kết thúc kiểm tra, Chi cục Kiểm tra sau thông quan đã ban hành quyết định ấn định thuế, với tổng số thuế truy thu gần 3,5 tỉ đồng. Doanh nghiệp đã chấp hành nộp đầy đủ số tiền thuế truy thu này cho ngân sách Nhà nước

Trân Trân