Buổi tọa đàm do Báo Đầu tư tổ chức với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia kinh tế và các doanh nghiệp, tập trung thảo luận về sự cần thiết, cũng như những kinh nghiệm quốc tế và các khuyến nghị về việc xây dựng một cơ chế Sandbox phù hợp với Việt Nam.

Cái nôi để ý tưởng mới phát triển

Theo ông Lê Trọng Minh, Tổng Biên tập Báo Đầu tư, việc đổi mới tư duy quản lý kinh tế, xây dựng và hoàn thiện các cơ chế phù hợp, đặc biệt với những ngành kinh doanh mới như kinh tế chia sẻ, Fintech đòi hỏi những giải pháp quyết liệt tư tạo lập khuôn khổ chính sách tới hành động của các cơ quan quản lý nhà nước, trong đó tư duy chấp nhận những cái mới chưa có tiền lệ là quan trọng nhất.

Ông Lê Trọng Minh, Tổng Biên tập Báo Đầu tư phát biểu tại buổi tọa đàm.

“Đây không chỉ là yêu cầu riêng rẽ tại Việt Nam, mà với kinh nghiệm thực tế trên thế giới, khái niệm “điều chỉnh thử nghiệm – regulatory sandbox” đã được hơn 30 nước sử dụng. Thực tế đã chứng minh rằng, sandbox là cái nôi để cho các ý tưởng mới, các công nghệ mới có dư địa phát triển, các doanh nghiệp startup rất cần một môi trường như vậy”, ông Minh nhấn mạnh.

Nhất trí với quan điểm này, ông Đào Đình Khả, Vụ trưởng Vụ Công nghệ Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ, sandbox cho phép chúng ta thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ mới, sáng tạo khi chưa có các quy định chính thức được ban hành. Trong khi đó, chuyển đổ số quốc gia có tác động đến sự đổi mới sáng tạo không chỉ ở mức công nghệ, tổ chức, mà còn ở mức thể chế, các quy định pháp lý.

Chính vì thế, khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát (regulatory sandbox) là một công cụ quan trọng cần được nghiên cứu, nhằm hỗ trợ các mô hình mới cần thiết cho quá trình chuyển đổi số. Mô hình này giúp cho sự sáng tạo với tự tin, sự đổi mới với đầy đủ cơ sở thực tiễn.

Cần có cơ chế phù hợp

Các đại biểu thảo luận tại buổi tọa đàm.

Một thực tế được ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách và phát triển Truyền thông chỉ ra, đó là trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam vẫn chưa thực sự triển khai cơ chế sandbox, mà vẫn đang ở chế độ bàn thảo. Điều này khiến mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia số và nền kinh tế số hàng đầu khu vực trở nên xa xôi.

Theo TS. Trần Thị Quang Hồng, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, việc triển khai cơ chế sanbox đòi hỏi cơ quan quản lý phải vượt qua chức năng thực thi pháp luật thông thường và có sự chủ động nhất định trong việc tiến hành các biện pháp quản lý cụ thể.

Đồng thời sự chủ động đó phải có những ràng buộc nhất định để đảm bảo quá trình thử nghiệm được thực hiện công bằng, hiệu quả và đồng bộ, tránh lạm quyền, phục vụ được cho mục tiêu là không làm mất cơ hội ứng dụng công nghệ mới do các quy tắc pháp luật chậm được ban hành hay thay đổi.

Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp và chuyên gia cũng nhất trí cho rằng Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ là tiền đề tốt để xây dựng khung pháp lý cho cơ chế sandbox, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, tạo động lực cho sự phát triển của nền kinh tế.

An Nhiên