Tài xế Nguyễn Hoàng Vũ Em sử dụng ôtô khách 12 chỗ ngồi mang biển số 53L-8366 để vận chuyển 334kg rùa, 97kg rắn, 13kg kỳ đà.

Nội vụ được chuyển cho Hạt Kiểm lâm tỉnh thụ lý

C.X.