Theo đó, UBND tỉnh Lạng Sơn quyết định cử các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ để quản lý và làm thủ tục cho hàng hóa XNK, người và phương tiện vận tải XNC tại cửa khẩu Pò Nhùng gồm: Biên Phòng, Hải quan, Thuế, Kiểm dịch động thực vật và Kiểm dịch y tế

L.Hiệp